"Třináctá komnata"

29.10.2010 15:27

"Třináctá komnata" je následný program pro žáky druhého stupně základních škol. Jeho cílem je pomoci  pochopit význam společenských vztahů (ve spolupráci s pedagogy), pravidel a zákonitostí. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející relace mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, vztahů časových (minulost, přítomnost, budoucnost), prostorových (spojitost mezi lokálními, regionálními a globálními jevy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Směřuje jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace, jeho životní styl a hodnotovou orientaci. Možná východiska jsou pouze naznačována – důraz je kladen na hledání osobitých řešení a přijetí odpovědnosti za svá rozhodování. Program pracuje s prvky artefiletiky volně navazuje na předchozí program „Na rovinu“, jež tématicky rozšiřuje a zasazuje do širších souvislostí. K programu se vztahuje příprava žáků dle následujícího materiálu (ke stažení).

 

Materiál k programu Třináctá komnata.doc (33,5 kB)

Víte, co všechno máte?

Kontakt

Harmonia Universalis o.s.

honza.harmonia@email.cz

Vlárská 1459/21
104 00 Praha 10 - Uhříněves

+420 222 767 969
+420 604 240 951
+420 603 549 636

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode