motivační performance

Všechny naše programy využívají synektické principy a zaměřují se na emotivní složku, burcují a aktivizují ji v konfrontaci s myšlením. Emoce z nás dělají toho, kým jsme. Jenom ten, kdo rozumí svým emocím, může se naučit nepodléhat jim, ale používat je jako neomylný maják. Tato práce není zaměřena na encyklopedická fakta, nýbrž na prožitek startující cestu k uvědomění si vlastní hodnoty a její poznávání.

Analogie a metafora jsou hlavními nástroji synektické práce, které spojují věci a jevy jinak nespojitelné. Jsou to nejvhodnější metody vždy, když problém je příliš fádní, neumožňuje přirozený fantazijní rozvoj ale hlavně tam, kde jsou jiné metody neefektivní, nebo úplně selhávají.

Forma motivačních programů, která využívá vyvážené spojení uměleckých,  psychologických a pedagogických principů, přináší efektivní spojení informace s prožitkem. Symbiózou motivačního mluveného slova, dialogů, skečů a písní vytváříme nesterilní emotivní prostředí, ve kterém si mohou mladí lidé představení lépe prožít. Tato  forma vyžaduje aktivní účast pedagogů, a jejich následnou pomoc dětem zorientovat se v naznačených tématech.

Od roku 2006 poskytujeme základním školám inspiraci a podporu v oblastech: primární prevence patologických jevů, etické výchovy, kulturního a myšlenkového ukotvení osobnosti v dnešní společnosti prostřednictvím motivačních programů. Cílem těchto programů je podněcovat k pozitivním změnám v myšlení směrem k harmonickému rozvoji a odpovědnosti jednotlivce.

Respektujeme dětský svět a necháváme se jím inspirovat.

                    

                            Jan Priester

Kontakt

Harmonia Universalis o.s.

honza.harmonia@email.cz

Vlárská 1459/21
104 00 Praha 10 - Uhříněves

+420 222 767 969
+420 604 240 951
+420 603 549 636

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode