Akustika školních prostor

Zvuk nás obklopuje každou vteřinu, každodenně a většina z nás si ani neuvědomuje jeho neustálou přítomnost, intenzitu a dopady na naše pocity, chování a zdraví. Zvuky našeho okolí zásadně ovlivňuji schopnost koncentrace, pocit pohody, vnímání sděleni a porozumění.

Zvuk je z fyzikálního hlediska  energie - vlnění. Energie, která námi prostupuje a která je přímo závislá na podmínkách jejího vzniku a šíření.

 

Vytvářejme si příjemné prostředí - má sloužit našim potřebám!

 

Dlouholetá zkušenost se zvukem a akustikou prostoru a to jak ze strany výkoného umělce, zvukaře, či posluchače mě přivedla od občasného poradenství a výpomoci k rozšíření působnosti v oboru akustiky profesionálně. V úzké spolupráci s renomovanými firmami a výrobci akustických materiálů Vám nabízím řešení akustiky prostor specializovaně na školní prostory.

Neváhejte se na mne obrátit s jakýmkoliv dotazem.

 

Jan Priester

  

 

 

Školy jsou prostory kde se pohybuje a duševně pracuje velké množství osob. Každý školní prostor má svá specifika i z hlediska akustického - jídelny, tělocvičny, auly, učebny, chodby...

Hluk způsobuje ztrátu soustředění na duševní činnost, chybovost, pokles tvořivosti a emoční schopnosti, paměťové problémy, pokles intelektu, předčasné stárnutí.

 

Nejpodstatnějšími parametry školních prostor jsou srozumitelnost mluveného slova , eliminování hluku společných prostor a odizolování od hluku vnějšího. Kvalitní srozumitelnost v součinnosti se snížením hlukového pozadí vytvoří akustickou pohodu v učebnách a umožňuje mnohem lepší a delší soustředění žáků i učitelů.

 

Na akustických podmínkách se podílí jak prostorová, tak stavební akustika.

 

Mnoho škol a jejich zřizovatelů se zaměřuje na modernizaci vybavení, využívání moderních multimediálních vzdělávacích metod. Přispívají k rozvoji a zkvalitnění vzdělávání, aby odpovídalo současným standardům. Je ale opomíjeno hledisko správné akustiky, čímž je dosahováno ve finále polovičního efektu. Sebelepší technika není schopna suplovat špatné akustické podmínky. Kvalitní zvuková aparatura odevzdává akustický signál prostoru, kterého parametry jsou dál jediným prostředníkem odevzdání signálu příjemci. Kvalita přijatého signálu (informace) příjemcem (posluchačem) je tedy jen tak kvalitní, jak je kvalitní nejslabší článek celého řetězce.

 

 

 

 

    www.akustikpartner.cz

Kontakt

Harmonia Universalis o.s.

honza.harmonia@email.cz

Vlárská 1459/21
104 00 Praha 10 - Uhříněves

+420 222 767 969
+420 604 240 951
+420 603 549 636

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode