Čtyři univerzální závislosti

01.09.2008 11:49

21. 12. 2000. Možná to, co nazýváme individuálními závislostmi - užívání drog, alkoholismus nebo sexuální závislosti, jsou ve skutečnosti příznaky hlubších návykových vzorů, které sdílíme jako živočišný druh a které se objevují v okamžiku, kdy nejsme schopni vyjádřit své základní kvality. Když jsem zkoumala závislosti u různých kultur, zjistila jsem, že tomu tak opravdu je a že existují čtyři základní typy závislostí, které sdílejí všechny lidské bytosti:

1. Závislost na intenzitě. Jejím zdrojem je naše neschopnost vyjádřit lásku.
2. Závislost na dokonalosti. Jejím zdrojem je naše neschopnost ukázat své reálné kvality a neschopnost správně používat svou sílu.
3. Závislost na potřebě vědět. Jejím zdrojem je naše neschopnost vyjádřit svou moudrost.
4. Závislost na zaměření spíše na to, co nefunguje, než na to, co funguje. Při této závislosti neumíme vyjádřit své vize a používat celostní vidění.

Závislost na intenzitě se často objevuje u jedinců, kteří špatně snášejí nudu. Když začnou být věci příliš jednotvárné nebo rutinní, lidé, kteří jsou závislí na intenzitě, začnou dramatizovat, jsou podráždění, přehánějí své životní prožitky, aby měli pocit, že jsou naživu. Mnozí z nich se přiklánějí k drogám, alkoholu a sexu, aby své zážitky zesílili a vytvořili iluzi větší vitality a životnosti. Intenzita je stínovou stranou lásky. Když se u někoho vyvine závislost na intenzitě, potřebuje se tento člověk naučit vyjadřovat svou lásku a používat všechny čtyři komory svého vášnivého srdce.

Dalším druhem závislostí je závislost na dokonalosti. Některé původní společnosti chápou jasně rozdíl mezi dokonalostí a kvalitou. Dokonalost netoleruje chyby, zatímco kvalita zahrnuje chyby a učí se z nich. Lidé, kteří jsou závislí na dokonalosti, mají malou toleranci k chybám nebo projevům zranitelnosti jakéhokoli druhu. Nespojují zranitelnost se silou, ale se slabostí. Původní společnosti na rozdíl od toho vnímají vyjádření zranitelnosti jako vyjádření síly. Dobře chápou, že zranitelnost pramení z autentického já. Kdykoli propadneme iluzi dokonalosti, zařadíme se do průvodu živých mrtvých nebo se staneme chodící figurínou. Popíráme svou lidskost a investujeme veškerou svou energii do udržování kultivovaného obrazu nebo fasády toho, jak chceme být vnímáni, místo abychom ukázali, jací skutečně jsme. Dokonalost je stínovou stránkou kvality a správného použití své síly. Když se vyvine tato závislost, je to znamení, že na své vyjádření čekají skutečné vůdcovské kvality a reálná lidská síla.

Závislost na potřebě vědět je třetí závislostí, kterou lidstvo sdílí. Získávat informace a poznávat je důležité, ale v této závislosti je člověk pronásledován nutkavou potřebou znát a chápat. Tito lidé nemají rádi překvapení nebo nečekané události. Když propadneme potřebě vědět, chceme mít všechno pod kontrolou a máme závažné problémy něčemu nebo někomu důvěřovat. Všechno musíme mít rozškatulkováno, informace musíme ovládat a vztahy předem plánovat. Stáváme se dogmatickými, kritickými a arogantními pedanty. Tyto vlastnosti tvoří stínovou stranu moudrostí. Když se vyvine tato závislost, čeká na své vyjádření naše autentická moudrost. Pro skutečnou moudrost jsou charakteristické objektivnost, jasnost a bystrost.

Závislost na zaměření spíše na to, co nefunguje, než na to, co funguje, je čtvrtá v pořadí. Když vnímáme svůj život jako celek, většina z toho, co zažíváme, je v pořádku. Jenom část, určitá výseč v našem životě nefunguje, ale zdaleka ne vše. Když se u nás vyvine tato závislost, začínáme zdůrazňovat negativní zážitky a nafukovat je do nesmírných rozměrů. Máme sklon dívat se na život z ustálené, jednostranné perspektivy, nevidíme svá slepá místa a nedůvěřujeme intuitivním poznatkům. Tato závislost je stínovou stranou čtyř způsobů našeho vidění: intuice, vhledu, vnímání a vize. Posílení schopnosti vidět nám umožní přijmout dar vize a uvolnit se ze zaměření na to, co nefunguje. Když se od této závislosti plně oprostíme, začneme vidět své požehnání a své nadání, talent a zdroje, které ve svém životě máme a jež můžeme využívat.

Zdroj:Angeles Arrienová - Archetypy šamanské tradice, nakladatelství Portál

 

Kontakt

Harmonia Universalis o.s.

honza.harmonia@email.cz

Vlárská 1459/21
104 00 Praha 10 - Uhříněves

+420 222 767 969
+420 604 240 951
+420 603 549 636

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode